AD
AD
Users
Formula Tips

Posted By:-
Basitbabak


2 Hours ago

 

15000=BOND]]]]]]]]]]]]]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

BASIT BABA KI TARAF SAY SALAM  

{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}[[[[FIRST==SECOND=AKARA=ROUTINE]]]]{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}{#emotions_dlg.854856viqyz5pktd}

{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}[[[[[  7014 SY START]]]]]{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}

 


                   =[

 

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1649 X 7014 X BARABAR=END=1337(7434)=(74349)=S=(34)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1649 X 9503 X BARABAR=END=2455(6290)=(62905)=S=(95)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1649 X 2472 X BARABAR=END=1661(6449)=(64494)=S=(49)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1649 X 2022 X BARABAR=END=1111(7409)=(74094)=S=(04)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1649 X 9688 X BARABAR=END=2552(1698)=(16983)=S(98)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1649 X 4090 X BARABAR=END=4548(7066)=(70661)=S=(07)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1649 X 8418 X BARABAR=END=1926(8998)=(89983)=S=(99)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1649 X 4236 X BARABAR=END=4879(2516)=(25161)=F=(51)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1649 X 5176 X BARABAR=END=7285(0048)=(00483)=S=(04)=PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}1649 X 7744 X BARABAR=END=1630(6922)=(69227)===(---)=WAIT{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

 

                         {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}MAKE=AKARA{#emotions_dlg.2ajc8y1.jpg}{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           FIRST====SECOND

 

                                                   {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(22)=(26)=(29){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                   {#emotions_dlg.14iigsnjpg}(62)=(69)=(92){#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                                                           (96)

 

 

                                             ALL  PAKISTAN  KO  MRER IS  ROUTINE SE

                                      SECOND=FOURCAST==(0043)==MUBARAK  HO

 

 

                             {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}FIRST==SECOND==FOURCAST=ROUTINE{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

                                                           DAHMAKA=ROUTINE

 

                                                              7014==SE=START

 

 

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7014==XXXXXX====(9503)===F===(9503)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9503==XXXXXX====(2472)===F===(2472)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2472==XXXXXX====(2022)===F===(2022)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}2022==XXXXXX====(9688)===F===(9688)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}9688==XXXXXX====(4090)===F===(4090)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4090==XXXXXX====(8418)===F===(8418)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}8418==XXXXXX====(4236)===F===(4236)===PASS{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}4236==XXXXXX====(5176)===F===(5176)===PASS {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}5176==XXXXXX====(0043)===S===(0043)===PASS  {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}7744==XXXXXX====( ??? )=======( ??? )===PASS {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

 

                      {#emotions_dlg.chup}INSHALLAH=HI=HO=GA{#emotions_dlg.chup}

 

                                       ROUTINE HASIL KARNE KAE LEYA

                                         ABHI  CALL  KARE JISS KO ISS

                                         ROUTINE PER SHAKE WO CALL

                                         KARE SHAKE DOR KIYA JAYE GA

 

 

                      {#emotions_dlg.2me7ggw.gif}ROUTINE=GUARANTEE=KE=SATH{#emotions_dlg.2me7ggw.gif}

 

                                         HAR ROUTINE LAJAWAB HAE

 

  

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

                                                       {#emotions_dlg.congras}

 

                                                                   INSHALLAH

 

                                        INSHALLAH============INSHALLAH

 

 

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  ONE    AKARA   FOR   FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO  TANDOLA FOR FIRST {#emotions_dlg.6398-th_dance2}

                           {#emotions_dlg.6398-th_dance2}ONLY  TWO   FOURCAST FOR FIRST{#emotions_dlg.6398-th_dance2}

 

 

                                        {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FULL======GUARANTEE{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} MONEY=========BACK{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

                                         {#emotions_dlg.14iigsnjpg} FINAL==========GAME{#emotions_dlg.14iigsnjpg}

 

                                                                   READY

 

 

 

 {#emotions_dlg.0}MEMBERSHIP KRNY SY PEHLY RECORD{#emotions_dlg.0}

CHECK KRO PHIR MEMBERSHIP KRO

{#emotions_dlg.0}MERA RECORD APKY SAMNY HY{#emotions_dlg.0}

 


 

 

PLEASE  CALL==03065984484===03229062471==BASIT  BABA{#emotions_dlg.congras}Posted By:-
Shuhab


2 Hours ago

 

I==> SUCH KI UMEED <==I
Humara Such Ap K Samne Hy.
Tamam Chahne Walo Ko Piyar Bhara Salaam.
Mohtram Janab Piyare Dosto Or Bhahiyo.
Sub Dosto Ko F 77 Ka Ak Or F 774 Ka Tendolah
uthane Per Ap Sub Ko Bohat Bohat Mubbarik Ho.
F Vip Ak Ki 100% Pass Roteen Pesh Hy.
Jab Bhi  15000 Bond Lahore main Laga Hy.
15000 Lahore Ka Broker Ak Ko Ek Baar
Jazzer Karo F Close Taak Ho To Open
Jufit Lagega.Or F Close jufit Ho To Open
Taak Ka Lagega.
Start 1-10-2001 870518 Sy Let"s Play Now.
F 870518 ==> 18 Jazzer 4.2426406.
F Close 4 0 6.
Now F Make Ak.
<> 10 <> 30 <> 50 <> 70 <> 90 <>
<> 14 <> 34 <> 54 <> 74 <> 94 <>
<> 16 <> 36 <> 56 <> 76 <> 96 <>
F Result 1-4-2002 347580 F Ak 34 Pass.
<><><><><><><><><><><><><><>
F 347580 ==> 80 Jazzer 8.9442719.
F Close 7 1 9.
Now F Make Ak.
<> 01 <> 21 <> 41 <> 61 <> 81 <>
<> 07 <> 27 <> 47 <> 67 <> 87 <>
<> 09 <> 29 <> 49 <> 69 <> 89 <>
F Result 1-10-2003 092295 F Ak 09 Pass.
<><><><><><><><><><><><><><>
F 092295 ==> 95 Jazzer 9.7467943.
F Close 9 4 3.
Now F Make Ak.
<> 03 <> 23 <> 43 <> 63 <> 83 <>
<> 14 <> 34 <> 54 <> 74 <> 94 <>
<> 09 <> 29 <> 49 <> 69 <> 89 <>
F Result 1-4-2004 548015 F Ak 54 Pass.
<><><><><><><><><><><><><><>
F 548015 ==> 15 Jazzer 3.8729833.
F Close 9 8 3.
Now F Make Ak.
<> 03 <> 23 <> 43 <> 63 <> 83 <>
<> 18 <> 38 <> 58 <> 78 <> 98 <>
<> 09 <> 29 <> 49 <> 69 <> 89 <>
F Result 2-10-2006 697940 F Ak 69 Pass.
<><><><><><><><><><><><><><>
F 697940 ==> 40 Jazzer 6.3245553.
F Close 5 0 3.
Now F Make Ak.
<> 10 <> 30 <> 50 <> 70 <> 90 <>
<> 03 <> 23 <> 43 <> 63 <> 83 <>
<> 05 <> 25 <> 45 <> 65 <> 85 <>
F Result 2-7-2011 830121 F Ak 83 Pass.
<><><><><><><><><><><><><><>
F 830121 ==> 21 Jazzer 4.5825756.
F Close 7 5 6.
Now F Make Ak.
<> 05 <> 25 <> 45 <> 65 <> 85 <>
<> 16 <> 36 <> 56 <> 76 <> 96 <>
<> 07 <> 27 <> 47 <> 67 <> 87 <>
F Result 1-1-2015 ????? F Ak 36 Pass.
<><><><><><><><><><><><><><>
Is Baar F Srif 2 Ak 4 Ten 2nd Srif 3 Ten Ki Final
Game Rady Hy.
F/S Ki Final Game Lene K Liye Call Karo.
I==> SUCH KI UMEED <==I
>>> Anmol Tohfa <<<
Logo Jab Ap Ko Koi Dukh Ya Koi Pireshani
Derpesh Aen To Sabar Karo Takae Tum Per
RAB Pak Rahim Karen.
Humara Fraz Hy Ap Bhahiyo Ka Khayal Rakhna.
Ap Sab Ka Bhahi Ap Ka Hamdarad
SHUHAB 0302 3343241Posted By:-
Irfan Shah


2 Hours ago

 

ALL VISTERS KO BOHAT BOHAT

FIRST AKRA 

((51))

OR SECOND AKRA TANDOLA OR 4CAST

((45.851.8653))

IS BAR PHR

SECOND TANDOLA OR 4CAST

((286.682.6825))

MUBARK HOOO

__________________________

IRFAN************SHAH

KEY TARAY

SY SUB KO PYAR
B
ARA

SALAM

--------------------------
FIRST
-----LINK

ROOT

-----------------------

4090<*=*>SA

STAR

------------------

40X5466X=AND.{4}7803

((--44444444444444--))

FIRST--84--PASS

-------------------------------------

84X5466X=AND.{2}1081

((--222222222222222--))

FIRST--42--PASS

-------------------------------------

42X5466X=AND.{5}2703

((--555555555555555--))

FIRST--51--PASS

-------------------------------------

51X5466X=AND.{7}7710

((--777777777777777--))

FIRST--77--PASS

-------------------------------------

77X5466X=AND.{1}7714

((--11111111111111--))

FIRST--??--PASS

--------------------------------------

LINK HI LINK

NOW NOW NOW

11111111111

111111111

111111

1111

11

1

------------------------------       

FIRST----SECOND----4CAST

ROOOT

------------------------------------

8418---SA

STAR

--------------------------------------------

841X???X=AND.46{4466}83

[__**((446))**__]

[__**((4466))**__]

 SECOND--446--4466--FULL--PASS

----------------------------------------------------------

423X???X=AND.11{8653}54

[__**((865 ))**__]

[__**((8653 ))**__]

SECOND--865--8653--FULL--PASS

----------------------------------------------------------

517X???X=AND.92{7744}11

[__**((774 ))**__]

[__**((7744 ))**__]

FIRST--774--7744--FULL--PASS

---------------------------------------------------------

774X???X=AND.37{????}17

[__**((??? ))**__]

[__**((???? ))**__]

FIRST/SECOND--???--????--FULL--PASS

---------------------------------------------------------

KHUSH KHABRI

KHUSH KHABRI

2015 KA PURAY SAAL KI MEMBER SHIP

FEES/=.2500 KAR DI GAI HAI

FORAN FAYDA UTHEIN

FREE WALY LOG TANG NA KAREIN

(((((((((((((((((()))))))))))))))))

 VIP FIRST.SECOND ONE  TANDOLA OR 4CAST

WITH ROOT KA SAT HASIL KARA

CALL ME

----------------------------

{,,IRFAN,,SHAH,,}

03075008116

 

 

 

IRFAN************SHAH

KEY TARAY

SY SUB KO PYAR
B
ARA

SALAM

--------------------------
FIRST
-----CLOSE

ROOT

-----------------------

4090<*=*>SA

STAR

-------------------

40X6336=AND.40550{40}0

((4))------((0))

FIRST--84--PASS

--------------------------------

84X6336=AND.37553{72}5

((7))------((2))

FIRST--42--PASS

--------------------------------

42X6336=AND.46942{15}6

((1))------((5))

FIRST--51--PASS

--------------------------------

51X6336=AND.84047{67}3

((6))------((7))

FIRST--77--PASS

--------------------------------

77X6336=AND.28925{93}0

((9))------((3))

FIRST--??--PASS

--------------------------------

CLOSE HI CLOSE

NOW NOW NOW

9999999999

3333333

9999

333

99

3

------------------------------       

FIRST----SECOND----4CAST

ROOOT

------------------------------------

8418---SA

STAR

--------------------------------------------

841X???X=AND.46{4466}83

[__**((446))**__]

[__**((4466))**__]

 SECOND--446--4466--FULL--PASS

----------------------------------------------------------

423X???X=AND.11{8653}54

[__**((865 ))**__]

[__**((8653 ))**__]

SECOND--865--8653--FULL--PASS

----------------------------------------------------------

517X???X=AND.92{7744}11

[__**((774 ))**__]

[__**((7744 ))**__]

FIRST--774--7744--FULL--PASS

---------------------------------------------------------

774X???X=AND.37{????}17

[__**((??? ))**__]

[__**((???? ))**__]

FIRST/SECOND--???--????--FULL--PASS

---------------------------------------------------------

KHUSH KHABRI

KHUSH KHABRI

2015 KA PURAY SAAL KI MEMBER SHIP

FEES/=.2500 KAR DI GAI HAI

FORAN FAYDA UTHEIN

FREE WALY LOG TANG NA KAREIN

(((((((((((((((((()))))))))))))))))

 VIP FIRST.SECOND ONE  TANDOLA OR 4CAST

WITH ROOT KA SAT HASIL KARA

CALL ME

----------------------------

{,,IRFAN,,SHAH,,}

03075008116

 

 

 

IRFAN************SHAH

KEY TARAY

SY SUB KO PYAR
B
ARA

SALAM

--------------------------
FIRST
-----SECOND

ROOT

-----------------------

1871<*=*>SA

STAR

-------------------

187X1649X=AND.9{5087739}

(5)-(0)-(8)-(7)-(7)-(3)-(9)

FIRST--930--PASS

-------------------------------

930X1649X=AND.2{3518369}

(3)-(5)-(1)-(8)-(3)-(6)-(9)

FIRST--615--PASS

-------------------------------

615X1649X=AND.1{0284697}

(0)-(2)-(8)-(4)-(6)-(9)-(7)

SECOND--928--PASS

SECOND--962--PASS

-------------------------------

825X1649X=AND.1{8507561}

(8)-(5)-(0)-(7)-(5)-(6)-(1)

SECOND--705--PASS

-------------------------------

403X1649X=AND.4{4162271}

(4)-(1)-(6)-(2)-(2)-(7)-(1)

SECOND--227--PASS

-------------------------------

795X1649X=AND.1{7186030}

(7)-(1)-(8)-(6)-(0)-(3)-(0)

SECOND--8100--PASS

-------------------------------

701X1649X=AND.1{3362180}

(3)-(3)-(6)-(2)-(1)-(8)-(0)

BOND.100 MA

SECOND--0683--PASS

----------------------------------

950X1649X=AND.2{4540789}

(4)-(5)-(4)-(0)-(7)-(8)-(9)

SECOND--957--PASS

---------------------------------

247X1649X=AND.1{6589573}

(6)-(5)-(8)-(9)-(5)-(7)-(3)

SECOND--58--55--PASS

-----------------------------------

202X1649X=AND.1{1095427}

(1)-(0)-(9)-(5)-(4)-(2)-(7)

SECOND--04--291--PASS

-----------------------------------

968X1649X=AND.2{5479565}

(5)-(4)-(7)-(9)-(5)-(6)-(5)

SECOND--695--PASS

------------------------------------

409X1649X=AND.4{5487066}

(5)-(4)-(8)-(7)-(0)-(6)-(6)

FIRST--84-PASS

SECOND--0766--PASS

------------------------------------

841X1649X=AND.1{9232392}

(9)-(2)-(3)-(2)-(3)-(9)-(2)

FIRST--33--PASS

-----------------------------------

423X1649X=AND.4{8654391}

(8)-(6)-(5)-(4)-(3)-(9)-(1)

FIRST--51--PASS

SECOND--45-851-8653--PASS

-------------------------------------

517X1649X=AND.7{2681251}

(2)-(6)-(8)-(1)-(2)-(5)-(1)

SECOND--286-682-6825--PASS

--------------------------------------

774X1649X=AND.1{6290080}

(6)-(2)-(9)-(0)-(0)-(8)-(0)

FIRST--???--PASS

SECOND--???--PASS

--------------------------------------

FIRST SECOND

((0002689))

PASS HI PASS

------------------------------       

FIRST----SECOND----4CAST

ROOOT

------------------------------------

8418---SA

STAR

--------------------------------------------

841X???X=AND.46{4466}83

[__**((446))**__]

[__**((4466))**__]

 SECOND--446--4466--FULL--PASS

----------------------------------------------------------

423X???X=AND.11{8653}54

[__**((865 ))**__]

[__**((8653 ))**__]

SECOND--865--8653--FULL--PASS

----------------------------------------------------------

517X???X=AND.92{7744}11

[__**((774 ))**__]

[__**((7744 ))**__]

FIRST--774--7744--FULL--PASS

---------------------------------------------------------

774X???X=AND.37{????}17

[__**((??? ))**__]

[__**((???? ))**__]

FIRST/SECOND--???--????--FULL--PASS

---------------------------------------------------------

KHUSH KHABRI

KHUSH KHABRI

2015 KA PURAY SAAL KI MEMBER SHIP

FEES/=.2500 KAR DI GAI HAI

FORAN FAYDA UTHEIN

FREE WALY LOG TANG NA KAREIN

(((((((((((((((((()))))))))))))))))

 VIP FIRST.SECOND ONE  TANDOLA OR 4CAST

WITH ROOT KA SAT HASIL KARA

CALL ME

----------------------------

{,,IRFAN,,SHAH,,}

03075008116